Wat biedt Proparte Advies?

Adviesbureau voor participatie bij planontwikkelingen en beleid

Participatie

Het juist vormgeven en inrichten van participatieprocessen in het fysieke domein is van groot belang om te komen tot breed gedragen plannen.

Proparte Advies heeft jarenlange ervaring in de publieke sector met burgerparticipatie én overheidsparticipatie.

Heeft jouw organisatie participatiebeleid nodig voor de Omgevingswet? Of behoefte aan ondersteuning bij het faciliteren van lokale initiatieven? Kun je wel wat hulp gebruiken in je projecten op gebied van participatie?

Proparte Advies kan zowel overheden als (private) partijen hierbij helpen en adviseren.

Leefomgeving

De ontwikkeling van de fysieke leefomgeving is belangrijk. De ruimte is schaars en een ontwikkeling kun je maar één keer goed doen.

Proparte Advies heeft ervaring in zowel de stedelijke als de landelijke leefomgeving, maar de grootste expertise ligt bij ruimtelijke vraagstukken in het stedelijk gebied.

Samen met inwoners en andere partners komen tot een breed gedragen toekomstbestendige ontwikkeling. Rekening houdend met de integraliteit, wettelijke kaders en de politieke gevoeligheden. Daar staat Proparte Advies voor!

Duurzaamheid

Duurzaamheid is bij Proparte Advies vanzelfsprekend. Door vanaf de allereerste stap in een planproces duurzaamheid mee te nemen krijg je integrale oplossingen in het belang van het milieu en de omgeving.

Door opgedane ervaringen (zowel privé als zakelijk) met gasloos en duurzaam bouwen en klimaatadaptatie heeft Proparte Advies een goede basiskennis opgebouwd op gebied van de huidige relevante vraagstukken in het fysieke domein.

Daardoor biedt Proparte Advies meerwaarde in jouw ruimtelijk ontwikkelingsproject.

Wie ben ik?

“𝗜𝗸 𝗵𝗲𝗹𝗽 𝗷𝗼𝘂 𝗲𝗻 𝗷𝗼𝘂𝘄 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗲 𝗴𝗿𝗮𝗮𝗴 𝗼𝗺 𝗯𝗲𝘁𝗲𝗿 𝘁𝗲 𝘄𝗼𝗿𝗱𝗲𝗻 𝗶𝗻 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝘁𝗶𝗲, 𝘄𝗮𝗻𝘁 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗸𝘂𝗻 𝗷𝗲 𝗹𝗲𝗿𝗲𝗻!.”

Suzanne Swart-Beekhuis, getrouwd, moeder van twee zonen en woont in Deventer.

Opgeleid als planoloog met meer dan 20 jaar ervaring in de publieke en private sector.

Een specialist in bewoners- en overheidsparticipatie en met een passie voor duurzame gebiedsontwikkeling.

Een adviseur met lef, die initiatief durft te nemen en met een groot gevoel voor verantwoordelijkheid.

Een verbinder waarbij samenwerking voorop staat, met een talent voor organiseren.

Een enthousiaste persoonlijkheid die een kei is in communicatie en tekstschrijven.

Een creatieveling die niet bang is om buiten de gebaande paden te zoeken naar oplossingen. En die bereid is om nieuwe dingen uit te proberen om tot een goed resultaat te komen.

Een coach en trainer die graag haar kennis en ervaring over participatie overbrengt op andere professionals via Participatiecursus.

Kortom: een gedreven en allround participatiespecialist in het ruimtelijk domein!

Proparte Advies

De naam Proparte Advies is bewust gekozen. Met deze naam komen mijn kennis over en passie voor participatie, duurzaamheid en gebiedsontwikkeling bij elkaar.

“Pro” staat voor professional ruimtelijke ontwikkeling, maar ook voor processen. Processen voor bewoners- en overheidsparticipatie.

“Parte” betekent letterlijk “een deel” en symboliseert het deelnemen en meedoen (participeren) aan de processen in de fysieke leefomgeving.

Kernwaarden en kwaliteiten

Proparte Advies staat voor deskundigheid en kwaliteit. Met als missie: het helpen van klanten om beter te worden in participatie. Zodat ze nog beter leren samenwerken met inwoners om een duurzame en leefbare omgeving te realiseren waar het voor iedereen fijn is om te verblijven en te ondernemen.

De volgende kernwaarden en kwaliteiten passen bij de manier van werken en de stijl in processen die Proparte Advies hanteert.

Proparte Advies

Kennis en ervaring

Opleiding

In 1994 haalde ik mijn gymnasium Bèta diploma aan het Stedelijk Lyceum in Zutphen.

Na een studie van 4 jaar studeerde ik in 1998 af aan het HBO (ruimtelijke ordening en planologie) op het onderwerp duurzame revitalisering van bedrijventerreinen.

Tijdens mijn opleiding volgde ik stages bij de gemeente Deventer en bij Zandvoort Ordening & Advies (tegenwoordig Royal Haskoning).

Een compleet overzicht van mijn opleidingen en cursussen vind je op mijn LinkedIn-profiel.

Werkervaring

Na mijn opleiding werkte ik 1,5 jaar bij de lokale overheid als beleidsmedewerker bouwen en wonen.

Eind 1999 maakte ik de overstap naar een groot ingenieursbureau. Daar werkte ik als adviseur stedelijke ontwikkeling aan allerlei ruimtelijke vraagstukken. Van duurzame bedrijventerreinen tot stedenbouwkundige plannen en van milieueffectrapportages tot woonvisies.

In 2005 keerde ik terug naar de lokale overheid (gemeente Borne) waar ik als senior beleidsmedewerker / projectleider heb gewerkt aan planologische procedures, ruimtelijke visies, transformatie- en herontwikkelingsopgaven, ontwikkeling van centrumgebied en bedrijventerreinen en de ontwikkeling en implementatie van beleid en wetgeving.

In deze periode heb ik als projectleider veel participatieprocessen begeleid voor de totstandkoming van zowel de beleidsstukken als de planontwikkelingsopgaven.

Mijn referenties

Een overzicht van mijn opdrachten
participatieproces Dunoveste

Participatieproces herontwikkeling kantoorlocatie

Opdrachtgever: Janssen de Jong Projectontwikkeling

Begeleiding van de opdrachtgever in het participatieproces voor de herontwikkeling van een leegstaand kantoorgebouw in Doorwerth naar een locatie met twee woongebouwen.

Proparte Advies heeft het participatieplan opgesteld, geadviseerd over het participatieproces en de informatieavond begeleid.

Van de participatiemomenten is door Proparte Advies een participatieverslag opgesteld die bij de aanvraag voor de planologische procedure wordt gevoegd.

juni-juli 2021

Participatiebeleid 'Participatiekader gemeente Montferland'

Participatiebeleid 'Participatiekader gemeente Montferland'

Opdrachtgever: gemeente Montferland

Ontwikkelen en opstellen van Omgevingswetproof participatiebeleid van de gemeente Montferland.

In het rapport zijn de kaders en spelregels vastgelegd voor de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan bewonersparticipatie, maar ook hoe wordt omgegaan met initiatieven van derden. Ook de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de indieningsvereiste voor participatie bij omgevingsvergunningaanvragen (Omgevingswet) en een plan van aanpak voor de implementatie van participatie in de organisatie worden beschreven.

Tenslotte heeft Proparte Advies geadviseerd over een aantal participatievraagstukken in de organisatie.

nov. 2020 - sept. 2021

Adviseur/projectleider participatie gemeente Nunspeet

Adviseur/projectleider participatie gemeente Nunspeet

Opdrachtgever: gemeente Nunspeet

Verantwoordelijk voor het opstellen van gemeentebreed participatiebeleid met een actieprogramma, dat toekomstgericht is en die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet ter vaststelling aan de raad kan worden aangeboden.

Daarnaast advisering over participatieprocessen en vraagbaak voor de organisatie op gebied van participatie.

sept. 2020 - dec. 2021

Ontwikkelvisie centrum-noord gemeente Borne

Ontwikkelvisie centrum-noord gemeente Borne

rol: projectleider

In een uitgebreid participatieproces is samen met inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren gekomen tot nieuwe kaders voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied centrum-noord in Borne. Door in gesprek te gaan met betrokkenen, te zoeken naar kansen en oplossingen is een breed gedragen visie opgesteld.

jan. 2019 - jan. 2020

Herontwikkeling schoolgebouw Zonnebloem gemeente Borne

Herontwikkeling schoolgebouw Zonnebloem gemeente Borne

rol: projectleider

In 2017 is in Borne een innovatief participatieproces gestart om te komen tot een duurzame herontwikkeling van vrijkomende schoollocatie De Zonnebloem in Borne. In dit creatieve proces is, samen met de buurt, uit 16 inzendingen met ideeën, gekozen voor het best passende plan. Een plan voor zes seniorenwoningen met ontmoetingsruimte voor de buurt. Een breed gedragen plan waar iedereen actief bij betrokken is.
Het bestaande schoolgebouw is het afgelopen jaar getransformeerd tot een prachtig kleinschalig woongebouw.

Een resultaat van een proces waar ik met heel veel enthousiasme als projectleider aan heb mogen werken! Een innovatief participatieproces waarvoor de gemeente Borne een nominatie ontving van de Galjaardprijs.

2017 - 2019

Herontwikkeling schoollocatie Eschschool gemeente Borne

Herontwikkeling schoollocatie Eschschool gemeente Borne

Rol: projectleider

Voor de vrijkomende schoollocatie Eschschool in het centrum van Borne is via een intensief participatieproces en een actieve samenwerking met omwonenden, gemeente Borne en zorginstelling Aveleijn gekomen tot een breed gedragen structuurontwerp voor de nieuwbouw van een woonzorgcomplex voor de Stichting Aveleijn.
Het structuurontwerp houdt rekening met de wensen van omwonenden voor bouwmassa en groen, het Programma van Eisen van Stichting Aveleijn en de randvoorwaarden (parkeren en ontsluiting) van de gemeente en is de basis voor de verdere uitwerking van de vergunningaanvraag.

jan. 2019 - jan. 2020

Nieuwbouwontwikkeling crematorium gemeente Borne

Nieuwbouwontwikkeling crematorium gemeente Borne

ROL: Adviseur

Voor de bouw van een nieuw crematorium in Borne is een participatietraject opgestart met omwonenden. Gezamenlijk is gekomen tot ontwerpuitgangspunten,

Vervolgens is onder andere een planologische procedure gevolgd en een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het proces heeft ertoe geleid dat de inspraak en het vooroverleg met partijen en belanghebbenden soepel verliep.

Uiteindelijk is het bestemmingsplan zonder beroepsprocedure in werking getreden.

2017 - 2018

  • Participatiebeleid
  • participatiebeleid

Blogs

Meest recente blogs

Mijn jaar 2020

“Vertrouw op de timing van je leven” Deze wijsheid ontving ik afgelopen weekend in een Christmas Cracker van iemand. Een toepasselijker boodschap kan ik mij niet wensen. Want wie mij begin 2020 had voorspeld dat Lees meer…

Contact

Nieuwsgierig wat ik met Proparte Advies voor je kan betekenen?

Bezoekadres (uitsluitend op afspraak):

Tot2021, Kantoorruimte 1.8 GOLD Works

Molenstraat-Centrum 1

Apeldoorn

Bel of mail mij:

06 - 16 408 107

suzanne@proparte-advies.nl

Neem contact op